Refinancování hypotečních úvěrů až 2 roky dopředu

Využijte stále příznivých úrokových sazeb u hypotečních úvěrů a refinancujte až 2 roky před koncem fixačního období. 

Až 10 let za úřokových sazeb 2,59%

Jarní kampaň

Využijte výhodné akce v bankách

Komerční banka, Česká Spořitelna a Hypoteční banka - nabízí odhad zdarma, delší fixační období za výhodné ceny.

Raiffeisenbanka - odměna za hypoteční úvěr 4000 Kč.

Refinancujte výhodně až 2 roky dopředu.

Sberbank

 Maximální hranice LTV bude 90 %.
 Současné s tím dochází k úpravě metodických parametrů v pásmu 90 – 80,01 % LTV:
 Jen pro občany ČR a EU (+ESVO) s dlouhodobým, přechodným nebo trvalý pobytem a s
příjmem na území ČR.
 Zrušen požadavek na minimální příjem.
 Minimální volné cashflow 3.000 Kč.
 Maximální DTI 60 %.
 Příjem nesmí být odvozen z obratu
 V pásmu 80 % LTV a méně došlo pouze ke zrušení omezení při výpočtu příjmu z obratu. Nově
již není třeba plnit povinnost max. DTI 40 %.
Platnost změn:
 Změny jsou platné od 1. 2. 2017. Tedy všechny úvěry zaslané od tohoto data do schvalování
budou muset být posouzeny již dle nových parametrů.

Zároveň dochází ke zlevnění u 3Y fixace o 0,10 % p.a. v pásmu do 80 % LTV.
Nová sazba pro 3Y fixaci je tedy následující:
 FÉR hypotéka = 1,79 % p.a.
 REFINANCOVÁNÍ hypotéky = 1,69 % p.a.

Ocenění od Hypoteční banky

Newdoc-315_1_2

Ocenění za 1. místo v Akropolu za hypoteční úvěry

Newdoc-316_1

Unicreditbank- 1,59% se životním pojištěním.

Využijte akční nabídku od Unicreditbank- úroková sazba až 1,59%. 

Podmínkou je sjednání účtu, kreditní karty a jednorázového pojištění Cardif.

Odhad zdarma při refinancování a koupi nemovitosti.

Raiffeisenbank- úrok 1,89% do 70% LTV

Akční nabídka od Raiffeisenbank- úrok 1,89% do 70% odhadu nemovitosti nebo 2,09% do 90% odhadu nemovitosti. Refinancování i nové hypoteční úvěry. Platí při zřízení účtu a pojištění nemovitosti od Uniqa pojišťovny. Akce platí do 20.2.2016.

Konsolidace EQUA BANK

Výhodná konsolidace až na 120 měsíců. RPSN až 5,9%. Účet a placení úvěru zdarma. Sjednání do 10-ti minut.

Hypoteční banka - stále platí akce PĚKNÁ HYPOTÉKA úrok 1,89%

AKCE PLATÍ U 3 A 5TI LETÝCH FIXACÍ

- účet u ČSOB nebo Poštovní spořitelny

- životní pojištění úvěru

- úvěr nad 1 mil Kč včetně refinancování

- úvěr do 70% LTV ( odhadu)

- u refinancování odhad zdarma

Raiffeisenbank vyhlásila PODZIMNÍ HYPO DNY - platí do 10.11.2015

SLEVY SE JSOU NABÍZENY U 3 A VÍCE LETÝCH FIXACÍ:
-        SLEVU 0,2 % na všechny typy účelových hypoték
-        SLEVU 1,0 % na všechny typy neúčelových hypoték
-         BONUS 4.000,- Kč za podpis úvěrové smlouvy

Akce od Komerční banky

Akční nabídka na hypoteční úvěr včetně refinancování do 85% LTV ( odhadu) od Komerční banky.

Úroková sazba 2,79% pro

5-ti leté fixační období- s poplatkem zdarma.

7 leté fixační období- poplatek zdarma, odhad zdarma.

KONSOLIDACE U ČSOB

Nabídka platí pro klienty, kteří přesunou v květnu úvěry od jiných bank do ČSOB.

 

-       Jedná se o bezkonkurenční benefit pro konsolidace se splatností delší než 3 roky.

-       Jestliže klient bude řádně splácet, v polovině splácení se mu jednoduše sníží splátka a úroková sazba se změní na 0%.

-        

-       S ČSOB Flexi konsolidací navíc klient:

-       neplatí žádné poplatky za poskytnutí a správu půjčky

-       může si splátky snížit, zvýšit i odložit až o 3 měsíce

-       má zdarma předčasné splacení nebo 3 mimořádné splátky

Pokud si například klient půjčí 200.000,-- Kč na 8 let , s úrokem 0% v druhé polovině splácení úšetří přes 800 Kč měsíčně, tj. celkově téměř 40.000 Kč.

Tato jedinečná nabídka platí jen do 31. května 2014.

Hypotéka od České spořitelny

Získejte odhad nemovitosti zdarma

Pouze do 16. února 2014 Vám teď dáme ke každé hypotéce odhad nemovitosti zdarma. Máme pro Vás navíc výhodné sazby už od 2,69 % p. a. Stáhněte si voucher na odhad nemovitosti zdarma a předložte ho při návštěvě pobočky.

Výhody hypotéky:

 • bez poplatku za vyřízení,
 • bez poplatku za správu úvěru,
 • možnost odkladu, přerušení či změny splátek,
 • možnost mimořádných splátek,
 • při výstavbě lze peníze čerpat rychle a bez faktur.

Refinancování klidně až za rok

Jednoduchým způsobem refinancujeme Vaší předchozí hypotéku či úvěr od jiné banky výhodnější hypotékou od nás.
Nemusíte přitom dokládat své příjmy ani žádat o nový odhad nemovitosti. A že Vám ještě běží fixace? Nevadí.
Výhodnou úrokovou sazbu si můžete zajistit již nyní až rok dopředu.

Výhodné refinancování od Sberbank

"Refinancování bez starostí"!

Klienti tak mohou získat:

 • garantovanou úrokovou sazbu od 2,89% pro 5Y fixaci (splatnost do 10 let/do 70% LTV, EASY produkt)
 • garantovanou úrokovou sazbu od 2,99% pro 5Y fixaci (splatnost nad 10 let/do 70% LTV)
 • zpracovatelský poplatek ve výši 1 Kč
 • nově možnost refinancování bez doložení příjmů již od 12 řádně zaplacených splátek (do 50% LTV)
 • uznáváme až 7 let starý odhad nemovitosti
 • akce platí do konce ledna 2014

Výpověď stavebních spoření u nezletilců

K požadavkům na ukončení smlouvy (výpověď i dohodu), případně žádosti o výplatu uspořené částky sepsaným od 1. 1. 2014 je nezbytné dokládat rozhodnutí soudu s doložkou o nabytí právní moci, pokud:
 zákonní zástupci nejednají ve shodě nebo
 zůstatek na účtu ke dni sepsání výpovědi/dohody je vyšší než 300 000 Kč nebo
 klient dosáhl ke dni sepsání výpovědi/dohody věk nad 17 let (tj. výpověď/dohoda je sepsána 1 den po 17. narozeninách a později).

Hypoteční banka snižuje úrokové sazby od 1.1.2014

1. Snížení úrokových sazeb
S účinností od 1. 1. 2014 dochází k následujícím změnám sazeb u nových úvěrů.

Pro produkt HUF (Hypoteční úvěr pro fyzické osoby): snížení úrokových sazeb pro všechny přípustné kombinace se službami:

 • fixace na 1 rok: snížení o 0,15 %
 • fixace na 3, 5, 7 let: snížení o 0,10 %
 • fixace na 10 let: snížení o 0,40 %
 • fixace na 15 a více let a odchylky sazby P Plus: bez změny

Pro produkt NHU (Americká hypotéka):

 • fixace na 1 rok: snížení o 0,10 %
 • fixace na 3 a 5 let: snížení o 0,05 %

Pro produkty HUFI (Hypoteční úvěr v kombinaci s investičním životním pojištěním) a HUFJ (Hypoteční úvěr v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním):

 • ukončení nabídky sazeb u těchto produktů pro nové úvěry

Produkt PHU (Předhypoteční úvěr)

 • bez změny

2. Změna nastavení bonusu u služby Hypotéka s bonusem
S platností od 1. ledna 2014 dojde ke snížení nastavené výše bonusu u služby Hypotéka s bonusem z dosavadních 5 % na 4 %. I přes toto snížení zůstává částka jistiny, kterou v případě splnění daných podmínek za klienta uhradíme, atraktivní a srovnatelná s věrnostními bonusy vyplácenými u konkurenčních bank.

3. Úpravy koeficientů nemovitostí
Od 1. ledna 2014 upravujeme koeficienty nemovitostí (KON).

 • Snížení KON pro byty na území Moravskoslezského kraje o 0,05
 • Ruší se snížení KON o 0,05 při opotřebení více než 50 %
 • Zavádí se nový KON pro Právo stavby (nový typ nemovité věci dle Nového občanského zákoníku)

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2014 Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů!

Návštěva katastrálního úřadu se od roku 2014 značně prodraží

V podstatě si od roku 2014 zaplatí občané při využití katastru nemovitostí téměř za všechno. A to včetně vymazání údajů. Ano, i obyčejné odstranění slov a číslic bude něco stát. A jakých nových práv se budou 1000 Kč poplatky mimo to týkat?

 • právo stavby
 • podzástavní právo
 • budoucí zástavní právo
 • budoucí výměnek
 • správa svěřeného fondu
 • přidatné spoluvlastnictví
 • výhrada práva zpětné koupě
 • výhrada vlastnického práva
 • výhrada práva zpětného prodeje
 • zákaz zcizení nebo zatížení
 • výhrada práva lepšího kupce
 • ujednání o koupi na zkoušku
 • nájem
 • pacht
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

Novinky

Jak se nenechat oklamat falešným exekutorem?

Jak se bránit falešné exekuci?

Podvodníkům se nejlépe ubráníte poctivým přebíráním pošty a snahou mít o svých závazcích přehled. Pak totiž máte informace:

 • o exekucích, které proti vám soud nařídil, 
 • ze kterých exekučních titulů přesně vyplývají, 
 • o spisových značkách, 
 • o výši vymáhané pohledávky, 
 • o jménu a číslu pověřeného soudního exekutora.

Jak poznat falešného exekutora?

Pokud se vám místo oficiální listiny nezdá spíše osoba, která se od vás snaží získat nějaké peníze, tak vězte, že dostatečnou zvídavostí můžete zvětšit své šance, jak podvodníka odhalit.

Exekutorem může být jmenován jen občan České republiky, který: 

 • má plnou způsobilost k právním úkonům,
 • získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice,
 • je bezúhonný,
 • vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi,
 • složil exekutorskou zkoušku.

Soudní exekutor tedy musí mít právnické vzdělání a musí být veden v seznamu exekutorů, který je k dispozici na webu Exekutorské komory ČR. Zde najdete jména včetně titulů a kontaktních údajů, můžete si tedy své podezření ověřit přímo u osoby, za kterou se podvodník případně vydává.

ŘÍJNOVÉ HYPOTEČNÍ DNY SE SBERBANK


Rádi bychom Vás informovali o SBERBANK HYPOTEČNÍCH DNECH, které jsme pro Vás připravili na říjen: 

Akční úrokové sazby pro hypotéku bez starostí/ refinancování bez starostí do 70% LTV za 3,04% / 3,09%.  

Zpracovatelský poplatek až do 31.10.2013 u všech typů hypoték, refinancování, amerik a konsolidací ... za 1 Kč (mimo 1Y a 2Y fixaci).

Vybrané úrokové sazby až do 31.10, u 5 Y fixace, s podmínkou zasílání mzdy:

- americké hypotéky do 50% LTV, 5Y fix na 4,99%- konsolidační amerika do 50% LTV, 5Y fix na 4,99%

- 100% hypotéky, 5Y fix na 4,09%

- 100% refinancování, 5Y fix  na 4,09%         

Česká Spořitelna

Refinancovat hypotéku

rok dopředu se vyplatí

Garantovaná sazba pro refinancování Vaší hypotéky 2,99 % p. a. s Českou Spořitelnou a.s.

Platí jen do 27.10.2013

Skončí Vám během následujícího roku fixační období Vaší hypotéky u jiné banky? Do 27. října 2013 garantujeme pro refinancování hypoték od jiných bank výhodnou úrokovou sazbu 2,99 % p. a. každému, kdo splňuje základní podmínky pro poskytnutí Hypotéky České spořitelny a sjedná si pojištění schopnosti splácet (bez pojištění 3,19 % p. a.).

Životní pojištění

Splňte si sen o vlastním bydlení!

 • Možnost financování až do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti.
 • Nízké úrokové sazby s fixací až na 20 let.
 • Dlouhodobá splatnost úvěru až 30 let.

Životní pojistku musí měnit miliony lidí

 • Stát chce zamezit zneužívání životních pojistek ke snižování mzdových nákladů v některých firmách.
 • Od příštího roku bude možné zaměstnancům přispívat, jen když budou mít smlouvu bez možnosti mimořádných výběrů.
 • mimořádné výběry nebudou povoleny u žádné smlouvy s daňovým zvýhodněním
 • pokuta až 10 let zpětně - dodanění 
 • Klienti se budou muset rozhodnout, zda budou nadále využívat daňové odpočty, čímž ale ztratí nárok na výběr peněz dřív než v 60 letech.

Profesionální péče o Vaše finance již 8 let

Potřebujete rychle a kvalitně sjednat pojištění, hypotéku nebo se jen poradit o pojištění nebo spoření či investování, jsem tu pro Vás.
Zcela nezávazně a zdarma.
Nabízím Vám rychlou komunikaci po telefonu nebo e-mailem.
Získáte stálý poradenský servis, individuální přístup a informace o novinkách